Tarieven

Intake: 95 euro.
Vervolgconsult : 55 euro per uur.

Meertijd wordt evenredig in rekening gebracht.

Indien de reisafstand naar mijn praktijk te groot is, dan is er de mogelijkheid tot consultatie via de telefoon of via email.

Consultatie per telefoon: 35 euro per 45 min. met een minimum van 25 euro per telefoongesprek. Daarna 5 euro per 10 min.

Consultatie per email: 10 euro per 15 min. Vooraf geef ik een tijdsindicatie voor de beantwoording van de vragen. Na bevestiging per mail volgt de beantwoording.

Betaling

* De factuur wordt per email verstuurd. Betaling kan uitsluitend per bankoverschrijving.

* Wanneer een herinnering tot betaling wordt verzonden, wordt 5 euro extra adminstratiekosten gerekend.

* Het afzeggen en/of verplaatsen van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren. Wanneer afzegging toch binnen 24 uur vóór het afgesproken consult gebeurt, of als een afspraak niet wordt nagekomen, dan worden de consultkosten in rekening gebracht.

Registraties en vergoeding door zorgverzekeraars

Jarenlang ben ik als natuurgeneeskundige en verpleegkundige geregistreerd geweest bij verschillende beroepsverenigingen, koepelorganisaties en overheidsinstanties. De afgelopen jaren heb ik ervaren dat er in toenemende mate onevenredige eisen worden gesteld aan de zorgprofessional in het complementaire werkveld en de zorgprofessional in de reguliere  hulpverlening. En zonder het beoogde doel te bereiken; een open en gelijkwaardige samenwerking bewerkstelligen tussen zorgverzekeraars, reguliere (medische) zorg en het complementaire werkveld van therapeuten. De diverse kosten voor mij als zorgprofessional blijven stijgen en wegen niet meer op tegen de steeds lagere vergoedingen door de zorgverzekeraars.

Dit betekent dat er voor mij geen meerwaarde is om lid te zijn van deze organisaties. Ik ben altijd zelfverantwoordelijk geweest voor de kwaliteit van mijn hulpverlening. Bijscholingen en intervisie blijven dan ook onderdeel van mijn werk. Om u als cliënt tegemoet te komen heb ik mijn tarieven per januari 2020 verlaagd.

Huidige registraties

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 9185865.

Aangesloten bij ZZP-Nederland en in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) aangesloten bij Quasir onder aansluitnummer 11055383.

Verzekerd bij SAS Assurantiën ten behoeve van beroepsaanprakelijkheid als zzp’er in de Thuiszorg.

We treat personal information with due care. Please refer to our Privacy Statement.

Web design: Laura Visser