Manier van werken

In het eerste consult voer ik een anamnesegesprek met je. Zowel je lichamelijk als geestelijk welbevinden komen dan aan de orde. Tijdens dit gesprek vorm ik een eerste beeld van jouw klacht of probleem. Je voedingspatroon is hierbij de verbindende factor. Voor aanvullende gegevens maak ik gebruik van de irisdiagnostiek en de kirlianfotoanalyse.

Na het eerste consult stel ik een behandelplan op. Dit wordt in een vervolgconsult besproken, ongeveer 1 week na het eerste consult. Indien dit akkoord is, worden de vervolgconsulten gepland.

Zo nodig verwijs ik door naar huisarts, specialist of andere gekwalificeerde therapeut. Wanneer ik afwezig ben, zal een collega therapeut als achtervang beschikbaar zijn.

De duur van een natuurgeneeskundige behandeling wordt o.a. bepaald door de ernst en chroniciteit van de klachten. Een richtlijn is: het aantal jaren dat de klacht bestaat = het aantal maanden behandeling dat minimaal nodig is om een verbetering te kunnen constateren.

Het structureel veranderen van het voedingspatroon en voedingsgewoonten is een zeer persoonlijke weg en zal afhankelijk van privé- omstandigheden, motivatie en doorzettingsvermogen, meer of minder snel resultaat opleveren.

© 2009/2018 Impuls