Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde gaat uit van de uniciteit van het menselijk lichaam waarbij lichaam en geest in wisselwerking met elkaar, gezondheid creëren en instandhouden. De mate waarin deze wisselwerking tussen lichaam en geest zich kan manifesteren wordt ook wel het zelfgenezend vermogen genoemd. Dit impliceert lichamelijke activiteit maar vooral ook geestelijke activiteit, op een manier die voor ieder mens anders is.

Gezondheid is dus geen statisch gegeven of de afwezigheid van symptomen. Gezondheid is dan op te vatten als een dynamisch samenspel van interne en externe factoren waarbij het resultaat van dit samenspel, een bepaald evenwicht weerspiegelt. Dit vertaalt zich in een gevoel van je wel-bevinden.

2009/2018 Impuls