Andere therapeutische middelen en methoden

Voor het vaststellen van het behandelplan maak ik gebruik van de volgende natuurgeneeskundige methoden: irisdiagnose, kirlianfoto- analyse, voetdiagnostiek. Ter ondersteuning van de (voedings-)therapie werk ik met kleur- en lichttherapie, voetreflexzonemassage, moxa, fytotherapie, bloesemremedies, aromatherapie, celzouten en 1 op 1 familieopstellingen.
Naast genoemde behandelinterventies besteed ik ook altijd aandacht aan iemands leefstijl. Deze zogenoemde leefregels zijn veelal gericht op het optimaliseren van het bewegingspatroon en de inzet van stress reducerende activiteiten.

Irisdiagnose

Het oog is een afspiegeling van ons gehele wezen. Middels een irismicroscoop worden de iris en andere delen van het oog bekeken. Naast het bepalen van iemands sterke en zwakke punten in zijn of haar constitutie, is het ook mogelijk om indicaties voor verstoringen op geestelijke- en lichamelijk gebied vast te stellen. Het gesprek met de klant is en blijft leidraad voor behandeling, de irismicroscoop is daarbij een heel mooi en goed hulpmiddel.

Kirlianfotoanalyse

Kirlianfotografie is een bijzonder mooie manier om tot een goede analyse van je gezondheidstoestand te komen. Met speciale apparatuur wordt een foto van je vinger- en teentoppen gemaakt. Het licht dat je lichaam uitzendt - hoewel van een zeer lage frequentie - wordt zo zichtbaar gemaakt op fotopapier. Op de kirlianfoto is zichtbaar hoe de informatie- en energiestroom in je organen en lichaamssystemen lopen. Eventuele blokkades laten zich zo snel opsporen. Kirlianfotoanalyse geeft zowel aanwijzingen voor de oorzaak van de klacht en de te volgen therapie als informatie over de reactie van de patiënt op de behandeling. Dat laatste gebeurt via een controlefoto die na de behandeling kan worden gemaakt.
Zie ook www.meermetkleurenlicht.nl.
De methode is gebaseerd op de theorie van het meridiaanstelsel: het netwerk van energiekanalen in ons lichaam waardoor de energie stroomt. Kirlianfotoanalyse wordt ook wel Energetische Emissie Analyse (EEA) genoemd.
Peter Mandel ontwikkelde de topografie (beschrijvingsmethode) waarmee je de uitstraling kunt interpreteren. Deze orgaantopografie onderscheidt drie verschillende gebieden: lichamelijk, emotioneel en geestelijk - in overeenstemming met de drie levensniveaus. De orgaantopografie geeft inzicht in welke organen of lichaamssystemen uit balans zijn. Dat is vaak al zichtbaar lang voordat er klachten zijn.

Voetdiagnostiek/voetreflexzonemassage

Uw voeten weerspiegelen uw gezondheid. Fysiologische bekeken heeft elk orgaan via het centraal zenuwstelsel een reflexiepunt op de voet. Maar voeten zijn ook een afspiegeling van hoe je in het leven staat, letterlijk en figuurlijk! De voeten zijn dan ook zowel een diagnose- als behandelmethode. Het is een hele mooie, plezierige en praktische behandelmethode voor allerlei klachten.

Kleur- en lichttherapie

Dankzij licht is er kleur in je leven. Licht geeft je energie en in combinatie met kleur kan het je gezondheid en innerlijke harmonie positief beïnvloeden. Elke kleur heeft zijn eigen kwaliteiten en haar energie doordringt alle nivo's van ons mens-zijn; lichaam, geest en ziel. Met behulp van een lichtpen worden acupunctuurpunten en orgaanzones op het lichaam en/of de voeten behandeld.
Kleurenpunctuur werkt bij lichamelijke en/of geestelijke klachten, zoals hoofdpijn, rugklachten, spijsverteringsklachten, depressie, burn-out. Ook is het mogelijk om er pijn mee te verlichten en de weerstand te versterken. Maar op zielsnivo kan kleurenpunctuur ook licht werpen op zaken die nu in je leven van belang zijn en die je de mogelijkheid bieden om je persoonlijk verder te ontwikkelen.

Moxa

Moxa is van origine een japanse geneesmethode. Een moxastick is gemaakt van het kruid Bijvoet (Artemesia vulgaris) en heeft heilzame eigenschappen die goed passen binnen een natuurgeneeskundige behandeling. De moxastick wordt verwarmd en vervolgens kortdurend boven bepaalde acupunctuurpunten en meridiaanbanen gehouden. Hierdoor gaat de energie weer beter stromen en worden blokkades opgeheven. Het zorgt ook voor een diep verwarmend en ontspannen gevoel.

Fytotherapie of kruidengeneeskunde

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zuivere inhoudstoffen van (delen) van planten, struiken en bomen. Deze plantaardige stoffen ondersteunen direct de werking van de organen waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd. Deze kunnen in de vorm van bijvoorbeeld een tablet, capsule, thee, tinctuur, olie en kompres in- of uitwendig gebruikt worden.

Bloesemremedies

Dit zijn energetische middelen gemaakt van bloemen en knoppen van planten, struiken en bomen. Ieder plant of boom is uniek en al zodanig bevat ze ook unieke eigenschappen. Deze kunnen worden ingezet om geestelijke (groei)processen in de mens te ondersteunen en/of te stimuleren. Door bepaalde gebeurtenissen kan er een onbalans ontstaan, waardoor de geestelijke groei stagneert. Anders gezegd, deze onbalans belemmert je in het ontwikkelen van je unieke kwaliteiten als persoon. Dit kan veroorzaakt worden door een vastgezette emotie (bijvoorbeeld jaloezie, angst, boosheid) of bepaalde gemoedsgesteldheid (bijvoorbeeld onzekerheid, eenzaamheid, overgevoeligheid). De bloesemremedie geeft je inzicht in je huidige functioneren en zet je geestelijk weer in beweging. Hierdoor ontstaat er een nieuw én verrijkt geestelijke evenwicht. Bloesemremedies werken verfijnd en zijn goed 'op maat' te doseren. Ook kinderen reageren hier bijzonder goed op. Ik gebruik op dit moment vooral de bachbloesemremedies en de Nederlandese bloesemremedies. Andere mooie varianten op deze geneesmethode zijn bv. de edelsteenremedies en licht- of engelenremedies.

Aromatherapie

Hierbij worden de olieachtige substraten van bloemen, planten en bomen gebruikt. Middels verdamping met behulp van een aromalampje, worden de inhoudstoffen via de luchtatmosfeer verspreidt en opgenomen. Ook worden essentiële oliën veel toegepast bij massages of als kompres op de huid. Innemen kan soms ook maar dan onder strikte begeleiding van een (aroma)therapeut.

Celzouten

Dit is een bijzonder vorm van mineralensuppletie. Celzouten vervullen namelijk hun werking op celniveau. Deze minerale zouten vervullen een reeks van uiterst belangrijke functies in het menselijk lichaam; gezondheid valt of staat met een goede celstofwisseling. Een belangrijk kenmerk van deze vorm van suppletie is het feit dat deze celzouten direct via het wangslijmvlies in het bloedvatstelsel terecht komen. Een verminderde en/of verstoorde opnamecapaciteit van het darmslijmvlies, wordt hiermee omzeild. Middels een anamnesegesprek en het bekijken van het gezicht, zijn verstoringen in de minerale celstofwisseling te diagnosticeren.

Familieopstellingen 1 op 1

Ieder mens hoort vanaf zijn geboorte bij een familie. Daarmee bestaat er dus een binding met iedereen die bij deze familie hoort. Een onbewust mechanisme - het familiegeweten - zorgt ervoor dat de 'regels' die gelden binnen de lotsgemeenschap die een familie vormt, worden nageleefd. Twee belangrijke regels zijn: het handhaven van een balans in het 'geven en nemen' en in dat wat 'het lot' brengt, 'ordening'. Elke familie kent zijn tragiek, zijn noodlot en zijn voorvallen, die deze ordening kunnen verstoren.
Zonder dat we er ons bewust van zijn, hebben deze gebeurtenissen invloed op ons. We voelen ons verbonden en er ontstaat een toenemende bereidheid om een vergelijkbaar lijden op ons te nemen; uit loyaliteit. Deze 'systemische herhalingsdrang' kan zich, indien onopgelost, generaties lang blijven herhalen. Deze verbondenheid met andermans noodlot noemt men 'verstrikking' en de consequentie is, dat er een onvermogen ontstaat om ons eigen leven naar tevredenheid vorm te geven. De gevolgen worden zichtbaar in klachten op zowel psychisch als lichamelijk niveau. Door het opstellen van je familie met behulp van representanten, ontstaat er op basis van dit familiegeweten, een energetisch veld waarin zichtbaar wordt hoe en waarom familieleden onderling 'verstrikt zijn geraakt' met het lot van een ander familielid ten einde het evenwicht in het familiesysteem te bewaren. Naast het bieden van inzicht, wat op zich al een helende werking kan hebben, is het ook mogelijk om door middel van rituelen de verstrikking ongedaan te maken. In de praktijk ligt het accent vooral op het bieden van inzichten, daar waar dit gevraagd wordt.

2009/2018 Impuls