Gerlinde Stam

Geboren in 1965. Van 1983 tot 1987 studeerde zij Verpleegkunde aan de Hogeschool voor Beroepsopleidingen te Zwolle. Zij werkte vervolgens in diverse intra- en extramurale zorginstellingen. De behoefte verder te studeren resulteerde in een studie Pedagogische Wetenschappen aan de universiteit van Leiden. Zij studeerde in 1994 af. Vanuit de praktijk van het consultatiebureau voor ouder- en kindzorg, groeide een persoonlijke belangstelling in voedingswetenschap, uit tot een professionele interesse.

Een nieuwe studie volgde; de opleiding   tot voedingstherapeut aan de Europese Akademie te Utrecht. Inmiddels was zij ook moeder geworden van een zoon en een dochter. Naast de zorg voor hen was zij enige tijd werkzaam als freelance verpleegkundige en intaker bij een thuiszorginstelling. In 1998 stapte zij over naar een GGD alwaar zij als all-round indicatieadviseur voor Zorg en Wonen, werkzaam was. Langzaam maar zeker groeide de ambitie om een eigen praktijk op te zetten. Diverse cursussen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling ondersteunde deze ambitie en in 2004 startte zij de opleiding Natuurgeneeskunde aan de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde te Arnhem. In 2006 nam zij ontslag als indicatieadviseur bij het Centrum Indicatiestelling Zorg en ging weer werken als freelance verpleegkundige. In juni 2008 studeerde zij af als natuurgeneeskundige. In augustus 2008 startte zij haar eigen praktijk ' Impuls, praktijk voor natuurlijke geneeswijzen'.

Haar persoonlijke- en professionele interesse in voeding brachten haar op het pad van het veganisme. Een leefwijze die gebaseerd is op 100 % plantaardige voeding. Aan den lijve heeft zij ervaren wat het betekent voor haar én haar omgeving, om een rigoureuze verandering in het voedingspatroon door te voeren. Voeding als eerste levensbehoefte verbindt de mens niet alleen op fysiologisch niveau met het Leven maar ook op emotioneel, psychologische en spiritueel niveau. De wijze waarop wij als kind zijn (op)gevoed, bepaalt voor een belangrijk deel onze volwassen 'staat van zijn'. De aarde is onze natuurlijke bron van voeding; haar ' vruchten ' staan symbool voor het Leven en voeden zowel lichaam als geest. Het behouden en benutten van de levenskracht die in deze ' vruchten' aanwezig is, is voor de gezondheid van de mens cruciaal. Natuurlijke voeding is dan ook voeding die nog volop levenskracht bezit.

Deze verandering van voedingswijze was het begin van een zoektocht naar haar individuele voedingsbehoeften en heeft haar gebracht waar ze nu is. Voeding is voor Gerlinde letterlijk en figuurlijk een belangrijke inspiratiebron geworden. Voeding is nu veel meer dan enkel het stillen van een zekere ' honger'. Naast dat zij nog dagelijks geniet (!) van het eten, is zij ook dankbaar voor de voeding die iedere dag weer op tafel staat. Haar 'honger' naar kennis en ontwikkeling blijft echter wel bestaan. Een mens is nooit te oud om te leren is een uitspraak die zij iedere dag in praktijk probeert te brengen. De ontmoeting met de andere mens is nu haar primaire voedingsbron geworden; een bron van nieuwe inspiraties, nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen. Als mens en als therapeut streeft zij ernaar een voedingsbron te mogen zijn voor een ieder die op haar pad komt.

© 2009/2018 Impuls